Winston Churchill

2023.01.26

Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.