Juhász Gyula - Béke

2023.01.18

És minden dolgok mélyén béke él, És minden tájak éjén csend lakik, S a végtelenség összhangot zenél, S örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz, És mindenik gyötrődés győzelem, S a kínok kínja, mely vérig sebez, Segít túllátni a szűk életen. Testvéreim: a boldogság örök, S e tájon mind elmúló, ami jó, S az élet, a szép, nagy processzió, Mely indul örvény és sírok fölött, Az égi táj felé tart csendesen. S egy stációja van: a végtelen.